حضور تابش در مراسم تشييع پيكر همسر امام خمینی (ره)