3137
تابش: همه پیش بینی ها برای مقابله با تحریم ها شده است


محمدرضا تابش روز دوشنبه در گفت و گو با ایرنا درباره تحریم های جدید آمریکا افزود: ما اگر تعاملاتمان را با کشورهای اروپایی بتوانیم مستحکم کنیم و آنها تحت تاثیر آمریکا به تحریم های خودساخته ای علیه ما دست نزنند، از سد این تحریم ها به راحتی عبور می کنیم.
وی ادامه داد: ولی اگر شرکت های اروپایی از ترس تحریم آمریکایی ها، تعاملاتشان را با ایران کاهش دهند، مشکلاتی برای کشور بوجود خواهد آمد و کشور با تنگناهایی روبه رو می شود اما اگر شرکت های آنها توجهی به تحریم های آمریکایی نکنند اتفاق خاصی نمی افتد.
نماینده مردم اردکان در مجلس گفت: تحریم های جدیدی که آمریکایی ها اعمال کردند در هر صورت یک مقدار تاثیر گذار است و البته بسته به این است که اروپایی ها چطور با آمریکایی ها همراهی کنند.
تابش تاکید کرد: با این وجود، همه پیش بینی ها برای مقابله با تحریم ها شده است.