3168
رئیس فراکسیون ورزش مجلس: در بودجه پیشنهادی سال آینده، ۹ درصد از اعتبارات وزارت ورزش کاهش یافته است


 
محمدرضا تابش در گفتگوي اختصاصي با خبرنگار خبرگزاري صداوسيما با اشاره به سرجمع اعتبارات وزارت ورزش و جوانان که امسال 1761 ميليارد تومان بود گفت: اين اعتبارات براساس لايحه پيشنهادي دولت به مجلس براي سال آينده با 9 درصد کاهش به رقم 1595 ميليارد تومان تنزل يافته است.
نماينده اردکان در مجلس کاهش اعتبارات ورزشي کشور در بودجه سال آينده را فاجعه دانست و گفت: در بودجه 97 اعتبارات هزينه اي 25 درصد افزايش و اعتبارات سرمايه اي 45 درصد کاهش نشان مي دهد که سرجمع اينها حکايت از کاهش 9 درصدي بودجه ورزشي دارد.
تابش همچنين با اشاره به قانون سال گذشته مجلس مبني بر اختصاص 27 صدم درصد از 9 درصد ماليات بر ارزش افزوده به امر ورزش گفت: سال گذشته 1441 ميليارد تومان از اين محل بايد عايد وزارت ورزش مي شد که بيشتر شامل پروژه هاي عمراني بود و توزيع استاني آن هم صورت گرفته بود که متاسفانه بيش از 18 ميليارد تومان تخصيص نيافت.
رئيس فراکسيون ورزش مجلس تصريح کرد: تلاش در کميسيون فرهنگي، فراکسيون ورزشي و نيز کميسيون تلفيق بر اين است که در جهت رفع کاهش اعتبارات ورزشي در بودجه حرکت کنيم.
وي ابراز اميدواري کرد کسري 9 درصدي اعتبارات ورزشي در بودجه 97 با همت نمايندگان و با ارائه پيشنهادهاي افزايش اعتبارات، جبران شود.