3174
تابش: بازی نمایندگان ایران با عربستان نباید در زمین سوم انجام شود/مطالبه مردمی برای حفظ حق میزبانی باشگاه‌های ایرانی در میادین آسیایی


رییس فراکسیون ورزش مجلس  با بیان اینکه  نباید منازعات سیاسی سایه خودش را بر ورزش بی افکند،گفت: بازی نمایندگان ایران با عربستانی‌ها نباید در زمین سوم انجام شود بنابراین نباید در قبال این مسئله کوتاه بیاییم.

محمدرضا تابش درگفت‌وگو باخبرنگار خبرگزاری خانه ملت درباره رویاروی نمایندگان ایران در جام باشگاه‌های آسیا با عربستانی‌ها در زمین بی طرف،گفت: منازعات سیاسی نباید سایه خودش را بر ورزش بیافکند بنابراین نباید اجازه  داد، عربستانی‌ها  در جام باشگاه آسیا با کشاندن بازی در زمین سوم با نمایندگان حاضر  ایران در جام باشگاه‌های  آسیا به توفق برسند.

نماینده مردم اردکان درمجلس شورای اسلامی با بیان اینکه ورزش عرصه و مکانی است که قابلیت خاتمه دادن  به منازعات سیاسی را دارد تصریح کرد: وزارت ورزش و جوانان و کمیته ملی  المپیک باید مجدانه وارد عمل شوند و اجازه ندهند عربستانی‌های بازی با تیم‌های ایرانی در جام باشگاه آسیا را به زمین سوم بکشانند و در صورت  نیاز  نیز وزارت امورخارجه برای احقاق حق تیم‌های ایرانی در  جام باشگاه‌های آسیا  باید ورود  قاطع کند.

 تابش افزود: نباید اجازه داد فرایند این موضوع به جایی برود که حق ایران در میزبانی در جام باشگاه‌های آسیایی تضعیف شود زیرا حق  مسلم باشگاه‌های ورزشی این مرز وبوم  است که در خاک خودمان پذیرایی تیم‌های خارجی باشیم و در این راستا هیچ  نوع ضرورتی وجود ندارد که نمایندگان  ایرانی حاضر در جام باشگاههای آسیا با تیم‌های عربستانی در زمین بی طرف بازی کند  زیرا امنیت  در کشور بطور کامل  برقرار است.

وی تصریح کرد: نباید از دایره حقمان در میزبانی تیم‌های ایرانی در جام باشگاه  آسیایی اجازه عدول به کشورها را بدهیم  زیرا با این اوصاف مشخص است که  امکان  دارد در  موارد دیگر نیز درآینده حق ایران نادیده گرفته شود. 

رییس فراکسیون ورزش مجلس با بیان اینکه نباید منازعات سیاسی سایه خودش را بر ورزش بی افکند یادآورشد: حفظ حق میزبانی باشگاه‌های ایرانی در میادین آسیایی با عربستانی‌ها مطالبه مردم است./