3210
خبری خوش از بهارستان برای جبران خسارت های معادن بخصوص در شهرهای معدن خیز
با تلاش صورت گرفته و متعاقب پیش بینی اختصاص یک درصد از فروش معادن برای جبران خرابی ها و آلودگی های زیست محیطی در قانون برنامه توسعه ششم؛ در جلسه امروز مجلس شورای اسلامی و درحین بررسی جزئیات بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۹۷؛ با پیشنهاد الحاق یک بند به تبصره ۷ این لایحه در خصوص دریافت عوارض از صنایع معدنی با ۱۱۵ رأی موافق، ۴۸ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۷ نماینده حاضر در جلسه، موافقت شد که می تواند در صورت اجرای خوب، ترمیمی بر خرابی هایی که معادن در مناطق معدنی و مجاور به بار می آورند، باشد.

بر طبق این الحاقیه، وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است از معدن و صنایع معدنی، علاوه بر عوارض آلایندگی، با تصویب شورای معادن استان تا یک درصد فروش مواد و فرآورده های معادن و فعالیتهای صنایع معدنی را دریافت کند و در اختیار شورای برنامه ریزی و توسعه استان مربوطه قرار دهد تا صرف فعالیت های بهداشتی، درمانی و عمرانی شهرستان منطقه درگیر خسارت های مذکور و مناطق مجاور شود.