3211
حضور "تابش" در جمع اردکانی های مقیم تهران
"محمدرضا تابش" در جمع نمازگزاران مسجد اردکانیهای مقیم تهران؛ مردم را سرمایه های گرانسنگ کشور دانست که با همت و همراهی آنها انقلاب اسلامی پدید آمد و دوران سخت دفاع مقدس با عزت طی شد و تحریم های شکننده، کم اثر گردید.

نماینده مردم اردکان نقش رهبری ممتاز امام را که غرور ملت را احیا نمود و کشور را از استبداد و استعمار و خودکامگی رهانید، ستود و شهیدان را پرچم های عزت و استقلال طلبی و دینداری و آزادی خواهی این ملت دانست که یادشان همواره جاودان است.

وی به اقدامات خوب و زیربنایی که علیرغم نصف شدن منابع نفتی و‌ ۲/۵ برابر شدن جمعیت کشور نسبت به زمان پیروزی انقلاب اسلامی، انجام گرفته اشاره کرد و در عین حال به خاطر کمبودها ونارسایی های موجود در جامعه و مشکلاتی که مردم با آن مواجه هستند از آنها عذرخواهی کرد و خواستار آن شد تا قوای سه گانه با التفات به نقدهای مردم و صاحب نظران و متخصصان، عملکرد خویش را مورد ارزیابی قرار دهند و نسبت به اصلاح ساختارها و رویه ها و روان سازی ارائه خدمات، هرچه سریعتر اقدام نمایند تا جو بی اعتمادی مردم به حاکمیت تشدید نشود.

"تابش"گفت: بسیار متاسف است و تعجب می کند که چرا بعد از اعتراضات اخیر، اقدام بایسته ای برای ارزیابی علل وقوع این حوادث که ریشه در نارضایتی مردم دارد و اتخاذ تصمیمات اساسی برای رفع آنها صورت نمی گیرد!؟

نماینده مردم اردکان ریشه بخشی از مشکلات موجود را در توطئه قدرت های استکباری بر علیه انقلاب اسلامی که هویتش در تضاد با منافع آنهاست، دانست و قسمتی را نشات گرفته از سوئ تدبیرها و بخشی نیز حاصل فاصله گرفتن مسئولان از مردم و طبقاتی شدن جامعه و به حاشیه رفتن ارزش هایی که مردم برای آن انقلاب کردند، ذکر کرد و با اشاره به توصیه مکرر مقام معظم رهبری مبنی بر مقابله با فساد و اعمال مدیریت جهادی و ترمیم فاصله گرفتن از مردم، بر ساماندهی و اعلام اقدامات برنامه ریزی شده  که مردم، متکای انقلاب را به آینده امیدوار می کند، تاکید نمود و گفت؛ بی توجهی به صدای مردم هزینه ها را افزایش می دهد و بی اعتمادی به حاکمیت را تشدید می کند.