3214
تابش: وزیر ورزش و رئیس فدراسیون فوتبال به مجلس احضار نشدند


محمد رضا تابش در گفتگو با خبرنگار فوتبال و فوتسال گروه ورزشی باشگاه خبرنگاران جوان، اظهار کرد: احضار وزیر ورزش و جوانان و رئیس فدراسیون فوتبال بابت میزبانی نمایندگان کشورمان برابر عربستانی ها در کشور بی طرف  در  فراکسیون ورزش مجلس مطرح نشده است و در حال حاضر قصد نداریم این موضوع را بررسی کنیم.

او درباره اظهارات نعمتی عضو فراکسیون ورزش بابت احضار وزیر ورزش و جوانان و رئیس فدراسیون فوتبال به مجلس بیان کرد: اطلاعی از این موضوع ندارم اما تاکنون اعضای فراکسیون ورزش موضوع احضار وزیر ورزش و جوانان و رئیس فدراسیون فوتبال را مطرح نکردند.

تابش تصریح کرد: سه، چهار جلسه در فراکسیون ورزش مجلس داشتیم   و مسائل مختلف ورزش به خصوص فوتبال را بررسی می کنیم. آماده سازی تیم های فوتبال برای موفقیت در مسابقات بین المللی، حق پخش تلویزیونی و بدهی های باشگاه های مطرح در مراجع بین المللی را بررسی می کنیم.

او ادامه داد: علی مطهری موضوع حق پخش مستقیم بازی ها را پیگیری می کند و قرار شد که دیوان محاسبات و بازرسی کل کشور نظر خود را در این مورد بدهند. همچنین یوسف ن‍ژاد نائب رئیس فراکسیون ورزش  درباره جرایمی که باشگاه های مطرح باید به فیفا بپردازند را رسیدگی می کند. او جلسه ای با وزیر اقتصاد داشته است تا مشکل  بدهی باشگاه ها برطرف شود.

رئیس فراکسیون ورزش مجلس در پایان خاطر نشان کرد: برخی از مسائل ورزش را  بررسی کردیم  و در نهایت به تصویب رساندیم تا مشکلات برطرف شود.