3217
تابش پس از تماشای به وقت شام: 🔹کار حاتمی کیا به عنوان افسر جنگ نرم نظام در خور تقدیر است


نائب رئیس فراکسیون امید مجلس ؛پس از تماشای فیلم به وقت شام با بیان اینکه حاتمی کیا با ساخت موفق این فیلم، جبهه جنگ با جریان تکفیری را با ابزار هنر به خوبی به تصویر کشیده است ، افزود : تحولات دنیای امروز
 واستفاده نظام سلطه ازهمه ابزارهابرای توجیه ومشروعیت بخشی به عملکرد ناصواب خویش، ایجاب می کند تا مااهداف و سیاست گذاری های نظام را درمقابله باتروریستها وگروههای تکفیری وحمایت ازمظلومان که جزو آرمانهای انقلاب اسلامی است،در تمامی جبهه ها از جمله اندیشه و هنر به نمایش بگذاریم که الحق آقای حاتمی کیا و همکاران هنرمندشان در این عرصه ی حساس موفق عمل کرده اند.

محمدرضا تابش گفت : به وقت شام، شجاعت،عزت و غیرت ایران و ایرانی رادر دفاع از آرمانهاوارزشهای انسانی به نمایش می گذارد وتفاوت بین اسلام ناب محمدی که خاستگاه آن ایران است واسلامی که سلفی ها ووهابیون مروج آن هستند،را به خوبی مجسم می کند.

نماینده مردم اردکان در مجلس  تصریح کرد : خوشحالم  حاتمی کیا که در آژانس شیشه ای ، چ و بادیگارد افکارعمومی درسطح ملی راتحت تاثیرقرار داد،باساخت این فیلم، مخاطبان بین المللی را هدف قرار داده است.

تابش در پایان گفت : به نظر بنده نقش روشنگر و تاثیر گذار جناب اقای حاتمی کیا به عنوان فرمانده موفق نظام در جنگ نرم بواسطه ساخت موفق فیلم به وقت شام در خور تقدیر است.