3306
تابش: تعلل دولت در معرفی وزرا برای تفکیک وزارتخانه ها است


محمدرضا تابش در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، با اشاره به طرح مجدد تفکیک وزارتخانه های راه و شهرسازی، صنعت، معدن و تجارت و کار، رفاه و تامین اجتماعی اظهار داشت: تفکیک وزارتخانه ها در شرایط کنونی می تواند تاثیر بسزایی در فضای اقتصادی و عبور از تحریم ها داشته باشد.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه ومحاسبات مجلس، در این باره که نمایندگان یکبار با تفکیک وزارتخانه ها مخالفت کرده اند، گفت: در شرایط فعلی کم کم نمایندگان به این نتیجه می رسند که برای شکست تحریم ها بایداین تفکیک صورت گیرد.

نماینده مردم اردکان در مجلس دهم شورای اسلامی توضیح داد: با وضعیت اقتصادی و تشدید تحریم ها، ادغام وزارتخانه ها کار شاقی نیست، وظایف در برخی وزارتخانه ها سنگین است و با تفکیک وظایف می توان مدیریت بهتری داشت.

وی تاکید کرد: اگر مجدد موضوع تفکیک سه وزارتخانه در مجلس مطرح شود، نمایندگان به این موضوع رای مثبت خواهند داد.

تابش درادامه گفت‌وگو باخبرگزاری خانه ملت، در خصوص عدم معرفی دو وزیر اقتصاد و کار بیان داشت: تعلل دولت در معرفی وزرا به این دلیل است که تکلیف تفکیک وزارتخانه ها مشخص شود بعد برای گرفتن رای اعتماد اقدام کند.

عضو هیات رئیسه فراکسیون امید در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه تعلل دولت پذیرفته است، گفت: با تسریع در تفکیک وزارتخانه ها، دولت همه وزرای مورد نیاز را به مجلس معرفی خواهد کرد بنابراین اول باید تکلیف این موضوع مشخص شود./

پایان پیام