3309
تابش در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان: پیوستن ایران به FATF اثر مثبتی بر اقتصاد کشور دارد


محمدرضا تابش نماینده اردکان در گفت‌وگو با خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به برخی مباحث درباره اثرگذاری پیوستن ایران به FATF بر روی اقتصاد کشورمان، گفت: توضیحات مسئولان وزارت امور خارجه و کارشناسان کشورمان بر این اثرگذاری مثبت تاکید دارد.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات در مجلس تصریح کرد: اگر ما بتوانیم ملاحظات خود را در تصویب لوایح دولت برای پیوستن به FATF دخالت دهیم، در آن صورت هم خواسته جمهوری اسلامی ایران مدنظر قرار گرفته و هم اینکه بهانه برای تشدید تحریم‌ها از دشمنان نظام گرفته خواهد شد و براین اساس این موضوع بر روی اقتصاد کشورمان اثر مثبتی خواهد داشت.