3327
جلسه هیات انتظامی بانک ها برگزار شد در جلسه امروز هیات انتظامی بانک ها، ابتدا از خدمات جناب آقای چغازردی برای ایفای مسئولیت متعهدانه طی دو سال اخیر، تقدیر و سپاسگزاری شد و سپس هیات وارد دستور کار شد.

در هیات انتظامی بانک های کشور سه نفر عضو هستند که عبارتند از دکتر محمدرضا تابش نماینده منتخب شورای پول و اعتبار؛ دکتر نوری معاون دادستان کل کشور و نماینده منتخب مدیران عامل بانک ها (برای مدت دوسال) که در این مدت دکتر چغازردی مدیرعامل بانک سپه مسئولیت آن را عهده دار بود.

گفتنی است هیات انتظامی بانک ها مسئولیت رسیدگی به تخلفات بانک‌های کشور را عهده دار است.