3329
تبریک نماینده مردم اردکان به وزرای جدید دولتتابش در پی رای اعتماد مجلس شورای اسلامی به وزرای پیشنهادی صنعت، راه، اقتصاد و کار، در تماس تلفنی‌ این موفقیت را به آنان تبریک گفت و ابراز داشت:  الحمدلله مجموعه تلاشها در رای اعتماد به چهار وزیر پیشنهادی موثر واقع افتاد وکابینه  باآبرومندی ترمیم شد.امیدآنکه دولت ومجلس بتوانند فصل نوینی در ارائه خدمت به مردم شریف و نجیب ایران ارائه دهند و ازشدت مشکلات آنان بکاهند و اعتلای کشورعزیز را باعث شوند.