3362
متن کامل تذکر شفاهی دکتر محمدرضا تابش نماینده مردم اردکان؛ در صحن علنی امروز مجلس درخصوص پیشنهادات نمایندگان حین بررسی لایحه بودجه سال آینده کشور


به نام خدا
با عرض سلام خدمت همکاران ارجمند
مواد ۲۰، ۲۱ و ۲۲ اختیارات رئیس و اعضای محترم  هیأت رئیسه را برای اداره مجلس مشخص می کند و تجلی آن در بند ۱۱ ماده ۲۱ آمده است (حفظ شأن و منزلت و اقدار مجلس و جایگاه حقوقی نمایندگان) و اصل ۶۷ قانون اساسی که متن سوگند نمایندگان را آورده است و طبق آن قسم یاد کرده ایم (در انجام وکالت؛ رعایت امانت و تقوا را داشته باشیم و در گفته ها و اظهار نظر ها تأمین مصالح مردم را مد نظر قرار دهیم).
متدکر می شوم:

 از دیروز هفت ساعت و امروز تا به حال یک و نیم ساعت زمان صرف برگزاری جلسات علنی شده است. در این مدت جمعاً طی ۸/۵ ساعت پنجاه پیشنهاد از طرف همکاران محترم نماینده مطرح شده  که تنها سه پیشنهادبه تصویب رسیده است.

براورد کرده اند هر دقیقه جلسه علنی حدوداً ۲۱/۷میلیون تومان و هر ساعت  آن حدود ۱/۳میلیارد تومان هزینه در بر دارد.

برای توجه بیشتر نمایندگان به اهمیت کار و وقت و بودجه ای که صرف می شود، به این نکته توجه می دهم که با هر روز هزینه اداره جلسه علنی مجلس می توان ۱۵ هزار کلاس درس را به بخاری مجهز کرد. در مقطعی که دانش آموزان عزیز در آتش سوختند ،۸۳ هزار کلاس بدون بخاری و یا غیراستاندارد داشتیم
که می شد با ۵ روز هزینه اداره جلسات علنی ، آنها را به بخاری مجهز کرد وایمنی کلاس ها را تضمین کرد.

استدعا دارم همکاران نماینده حساسیت توجه مردم به عملکردها را مد نظر قرار دهند و در ارائه پیشنهادات به کلان و ملی بودن آنها توجه داشته باشند.

هیأت رئیسه محترم نیز همچنان که برای ارائه نطق نمایندگان، نطق های اضطراری و تذکرات شفاهی تمهیداتی اندیشیده و نظاماتی را بر آن حاکم کرده اند، برای ارائه پیشنهادات توسط همکاران خصوصاً آنها که از منظر کلان و ملی ضرورت دارد  و عدم طرح آنها موجب بروز خسارت یا فوت وقت و بروز خسارت برای کشور می شود و منافع ملی به خطر می افتد، چاره اندیشی کنند والا چه ضرورت دارد پیشنهاداتی که در کمیسیون تخصصی و کمیسیون تلفیق پس از بحث و بررسی کافی مقبول واقع نشده صرفاً چون در سامانه ثبت شده مطرح گردد و اینگونه وقت مجلس و مردم را بگیرد.

استدعا دارم برای اداره بهتر مجلس و مشارکت موثر همه نمایندگان در طرح موضوعات اساسی و گره گشا که مشکلی ازکشور راحل می کند وبه اقناع افکار عمومی ازعملکرد مجلس می انجامد، هیات رییسه محترم تمهیداتی بیندیشند و به مرحله اجرا بگذارند.