3419
ساخت ۲ مدرسه در اردکان آغاز شد


این مدارس شامل ساخت آموزشگاه جایگزین ۱۲ کلاسه زنده یاد اردکانیان با اعتبار ۴۵ میلیارد ریال و آموزشگاه ۶ کلاسه جایگزین خیام عقدا با اعتبار ۲۵ میلیارد ریال است.

 در مراسم آغا ساخت این واحدها محمدرضا تابش نماینده اردکان با اهدای یادبودی از خیر این مجموعه آموزشی که بخشی از هزینه‌های آنرا تامین کرده است تقدیر کرد.
در این مراسم،  نماینده مردم اردکان بر تامین امکانات و تجهیزات آموزشی بخصوص در روستاها و بخش های تابعه شهرستان تاکید کرد.

امسال حدود ۱۹ هزار دانش آموز در اردکان، سال تحصیلی جدید را در ۱۱۰ مدرسه آغاز کردند.

مرکز شهرستان ۹۸ هزار نفری اردکان در ۶۰ کیلومتری شمال شهر یزد قرار دارد.