3420
محمدرضا تابش:اعتماد مردم به حاکمیت مخدوش شده؛با انتخابات پرشور می توان امید جامعه را بالا برد


محمدرضا تابش نماینده اردکان در روزنامه ایران نوشت:تا انتخابات مجلس راه زیادی باقی نمانده است. اما رویکردهایی که در همین زمان کوتاه از سوی نهادهای متولی انتخابات مطرح می‌شود، می‌تواند هم بر تصمیم آنها که باید خود را در معرض رأی مردم قرار دهند و هم بر اراده مردم برای مشارکت در انتخابات و اثرگذاری در شکل‌گیری مجلس آینده مؤثر باشد.