3427
آمریکا و سلطنت‌طلب‌ها در رأس مشوقان اغتشاش در کشور بودند/ احزاب، جناح‌ها و گروه‌ها در افزایش نرخ بنزین بلوغ فکری‌شان را نشان دادند/ باید در افزایش نرخ بنزین سنجیده‌تر عمل می‌کردیم


یک نماینده مجلس گفت: احزاب و گروه‌ها استخوان در گلو، زبان فرو بستند تا نظرات‌شان مورد سوءاستفاده دشمنان قرار نگیرد. اما انتظار می‌رفت در این موضوع ابتدا مشورت‌های بیشتری با نخبگان، صاحبان فکر و اندیشه، گروه‌های مرجع، اصناف و... می‌شد. در این شرایط بستر اجرای افزایش نرخ بنزین در عقلانیت و تدبیری قرار می‌گرفت که ما شاهد تبعات سوء نباشیم.

محمدرضا تابش، نماینده اردکان و نایب‌رئیس فراکسیون امید، در گفت‌وگو با خبرنگار اعتمادآنلاین، با اشاره به وحدت جناح‌ها بعد از گرانی نرخ بنزین گفت: در گرانی بنزین، احزاب سیاسی و جناح‌ها بلوغ فکری‌شان را در حد اعلا نشان دادند. بعد از اینکه آنها متوجه شدند اعتراضات مردمی مورد سوءاستفاده استکبار جهانی و نیروهای سلطنت‌طلب، ضدانقلاب و... قرار می‌گیرد، به رغم اینکه نظرات تخصصی زیادی مطرح بود مبنی بر اینکه افزایش نرخ بنزین می‌توانست به نحو دیگری اجرا شود، همه دم فرو بستند تا وحدت مردم از بین نرود و مخدوش نشود.

 

در افزایش نرخ بنزین احزاب استخوان در گلو، زبان فرو بستند

 

او ادامه داد: بعد از افزایش نرخ بنزین احزاب و گروه‌ها استخوان در گلو، زبان فرو بستند تا نظرات‌شان مورد سوءاستفاده دشمنان قرار نگیرد. اما انتظار می‌رفت در این موضوع ابتدا مشورت‌های بیشتری با نخبگان، صاحبان فکر و اندیشه، گروه‌های مرجع، اصناف و... می‌شد. در این شرایط بستر اجرای افزایش نرخ بنزین در عقلانیت و تدبیری قرار می‌گرفت که ما شاهد تبعات سوء نباشیم.

 

آمریکا در رأس اغتشاش‌گران و مشوقان اغتشاش کردن در کشور

 

این نماینده مجلس، با اشاره به سوءاستفاده آمریکایی‌ها از اعتراضات به افزایش نرخ بنزین، تاکید کرد: در رأس اغتشاش‌گران و مشوقان اغتشاش کردن در کشور، آمریکا و گروه‌های سلطنت‌طلب و شبکه‌های معاند خارجی سعی می‌کردند آتش را شعله‌ور کنند. اما آنها تنها به کشور لطمه وارد کردند و موجب گسست میان حاکمیت و مردم شدند.

 

تخریب اموال عمومی از جیب مردم ترمیم می‌شود

 

تابش در پایان گفت گفت: تخریب اموال عمومی از جیب مردم و مالیاتی که مردم می‌دهند ترمیم می‌شود. ما باید از حوادث مشابه درس می‌گرفتیم و در خصوص اقدامی که همه مردم در آن ذی‌نفع هستند- افزایش نرخ بنزین- یا نسبت به اجرای آن احساس خطر می‌کردند، سنجیده‌تر عمل می‌کردیم