یادداشت


 

 مگر خداوند چاره اي كند


 روزهاي سختي را مي گذرانيم در لحن و كلام همه دوستان و موكلينم كه در اين يكي دو روز با من تماس گرفته اند موجي از نگراني نهفته است.
نگراني نسبت به حذف جمهوريت كه كاهش مشاركت مردم در انتخابات و مسأله عدم مشروعيت نظام را در پي خواهد داشت.
موضوع رد صلاحيتهاي گسترده و استعفاي جمع كثيري از نمايندگان در اعتراض به اين مسأله، عيد سعيد قربان - يكي از بزرگترين اعياد اسلامي - و جشنهاي سالگرد پيروزي انقلاب را تحت الشعاع خود قرار داده است.
طبيعت خشن در بم گرچه مصيبتي تأسف بار پديد آورد اما موج حمايت و حضور مردم در كمك رساني به زلزله زدگان و تبديل آن به يك حماسه ملي و همبستگي جامعه جهاني با مردم مصيبت زده ايران، نويد آزادي زندانيان سياسي و مطبوعاتي، مصوبه مجلس در خصوص اختصاص 900 ميليون دلار براي پرداخت مطالبات بازنشستگان، فرهنگيان و كارمندان، تعامل مثبت حاكميت با مطبوعات در چند ماه اخير و ... همه و همه نويدبخش اين بود كه يأس و دلسردي حاكم بر جامعه تا حدودي جاي خود را به اميد و نشاط دهد و حضور تعيين كننده و پر خير و بركت مردم را در انتخابات مجلس هفتم داشته باشيم. اما افسوس و صد افسوس كه برخورد تنگ نظرانه ، سليقه اي و فراقانوني هيأت هاي نظارت باعث گرديد تا شكوفه هاي اميد از دلها رخت بندد و شوراي نگهبان نيز كه مي توانست با استفاده از اختيارات قانوني و عمل به توصيه هاي راهگشاي رهبري، كشور را از اين بحران نگران كننده نجات دهد، سعه صدر لازم را به خرج نداد.
ظاهراً تدبير و خردمندي در حل مشكل چاره ساز نيست و مسأله اي را كه به سادگي و با اتكاء به قانون قابل حل بود، مي‌بايد مثل بسياري از امور ديگر رها نمائيم تا خداوند فرجي حاصل كند.
سالها توفيق آنرا داشته ام تا دعاي عرفه امام حسين (ع) را در صحراي عرفات و در كنار جبل الرحمه و در جمع معنوي زائرين بيت الله الحرام تلاوت نمايم. عصر روز يكشنبه بنا به عادت مألوف خلوت اتاق كارم در هيأت رئيسه را به حضور در جمع ترجيح دادم تا ضمن زمزمه دعاي عرفه در خلوت غم دل با خداوند بازگويم و
عقده هاي فرو خفته ام را بيرون ريزم. فرازهاي پاياني دعاست. اشك از ديدگانم فرو مي غلطد و از زبان امام حسين (ع) زمزمه مي كنم :
« اللهم فاعطنا في هذه العشيه ماسئلناك و اكفنا ما استكفيناك فلاكافي لنا سواك و لارت لنا غيرك نافذ فيناك حكمك محيط بنا علمك عدل فينا قضاوك اقض لنا الخيرو اجعلنا من اهل الخير»
« اي خدا ما را به كرمت در اين عصر (تاريك و پرآشوب و پرفتنه) هرچه درخواست مي كنيم عطا فرما و در مهماني كه از تو به لطف و رحمتت مي طلبيم ما را ياري كن كه ما به كفايت امورمان جز تو كسي را نداشته و پروردگار غير تو ( كه از او حاجت خواهيم) نداريم. فرمان تو در ما نافذ است و علمت به ما محيط.» حكم قضا و قدرت در حق ما عدل است. تو در حق ما خيرمقدر فرما و ما را اهل خير و صلاح قرار ده .
دعا را به پايان مي رسانيم. ساعت حدود 4 بعد از ظهر است اتاقم را ترك مي كنم و به كريدور مجلس و محوطه اي كه ورودي قبلي مجلس بوده و مسدود شده و محل تجمع نمايندگان متحصن است مي روم، حلقه هاي متصل به هم زنجيري كه نماد عدل انوشيروان بوده، از بيرون هويداست.
جمعي از دوستان متحصنم نيز آخرين فرازهاي دعاي عرفه را زمزمه مي كنند، بعضي از آنها در دوران سخت رژيم ستم شاهي و درون زندانهاي طاغوت، برخي ديگر در زندانهاي رژيم بعثي عراق در دوران اسارت، و تعداد زيادي در سنگرهاي جبهه هاي نبرد حق عليه باطل در دوران دفاع مقدس اين دعا را تلاوت كرده اند.
اكنون به چه مي انديشند!؟
مسلماً از خداوند مي خواهند مددشان نمايد . و آنها را اهل خير و صلاح قرار دهد.
ظاهراً به تدبير و خردمندي دست اندركاران امر اميدي نيست مگر خداوند چاره اي كند.